Współcześni teologowie duchowości

Thomas Merton (+1968)

Trapista z opactwa Gethsemani w Kentucky (USA). Nieprzeciętnie uzdolniony artystycznie, po długim okresie obojętności religijnej podczas studiów na uniwersytecie w Cambridge i Columbia w Nowym Jorku doznał nawrócenia, głównie pod wpływem pism J. Maritaina i E. Gilsona. W trzy lata po przyjęciu chrztu w 1938 wstępuje do trapistów i otrzymuje imię Ludwik. Zmarł rażony prądem elektrycznym podczas światowego zjazdu mnichów w Bangkoku. Napisał m.in.: Siedmiopiętrowa Góra, Znak Jonasza, Posiew kontemplacji, Nikt nie jest samotną wyspą, Domysły współwinnego widza, Myśli w samotności, Chleb żywy, Życie i świętość, Życie w milczeniu, Życie w kontemplacji, Zen i ptaki żądzy, Dziennik azjatycki, Modlitwa kontemplacyjna i wiele innych cenionych dzieł.

Basil Pennington

Mnich opactwa trapistów św. Józefa w Spencer (Massachusetts). Kontynuator pisarstwa T. Mertona i komentator tradycji cysterskiej. Napisał z tej dziedziny m.in.: Rekolekcje z Thomasem Mertonem, A School of Love: The Cistercian Way to Holiness, Bernard of Clairvaux: A Lover Teaching the Way of Love, Monastery: Prayer, Work, Community, The Monastic Way, The Cistercians i inne.

Jean Leclercq (+1993)

Benedyktyn opactwa Clervaux w Luksemburgu. Znakomity znawca tradycji cysterskiej, a zwłaszcza św. Bernarda. Jest współtwórcą krytycznej edycji wydania dzieł Opata Clairvaux. Poza tym opublikował w związku z tą tematyką m.in. : Nouveau visage de Bernard de Clairvaux: approches psycho- historiques, Aspects of monasticism, Bernard of Clairvaux and the Cistercian Spirit.

Andre Louf

Trapista, były opat klasztoru Mont des Cats (Francja) w latach 1963- 1997. Studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim i w Instytucie Biblijnym w Rzymie. Autor takich książek jak: Panie, naucz nas modlić się, Towarzyszenie duchowe, W rytmie łaski, Cysterska droga, i inne